Wilma Kruithof, tekentherapeut


Tekenen is meer

Tekentherapie is een vorm van creatieve communicatie waarbij het kind, vaak onbewust, in beeld brengt wat in hem leeft.

Door middel van tekentherapie wordt een kind begeleid in het zich uiten op papier. Dit gaat vaak op een natuurlijke manier, doordat tekenen voor kinderen een “vanzelfsprekende taal” is. Hun tekening vertelt vaak veel over henzelf en wat hen bezig houdt. Door het aanbieden van gerichte opdrachten kan een kind zich hierin verder ontwikkelen: het kind ontdekt zichzelf, het krijgt een positiever zelfbeeld en komt hierdoor beter in zijn vel te zitten.

Kinderen die verbaal moeite hebben hun gevoelens te uiten, maken (graag) gebruik van de tekentaal. Wat een kind niet met woorden kan vertellen kan het vaak wel in een tekening laten zien. Dit gebeurt onbewust. Daarom is juist tekentherapie zo geschikt voor kinderen.

Door te tekenen en daarbij in gesprek te komen met de tekening, helpt de tekentherapeut het kind te ontladen, te ontspannen en te accepteren wat er gebeurt. Tekenen wordt dan stilstaan bij en aandacht geven aan gebeurtenissen, feiten en emoties.

Het is een werkvorm waarin het kind zijn emoties en gevoelens mag en kan uiten. Het is in de tekentaal dan ook niet vreemd om bijvoorbeeld eens lekker te gaan krassen. Vanuit deze krastekening gaan we dan weer verder werken. Al tekenend vertelt het kind zijn eigen verhaal op papier. In de tekentherapie gaan we dan samen met het kind kijken naar het verhaal, we gaan de tekening “lezen”.

Doordat de aandacht vooral naar de tekening gaat en minder naar het kind, zal het kind zich eerder vertrouwd en veilig voelen.

                                                                                     Ruzie maken op papier 01.